Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: "cao, thấp, nhanh, chậm,"

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 32 - SGK vật lí 7

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

"cao, thấp, nhanh, chậm,"

Phần tự do của thước dài dao động........, âm phát ra.........

Phần tự do của thước ngắn dao động ............, âm phát ra........

Bài làm:

Phần tự do của thước dài dao động chậm, âm phát ra thấp.

Phần tự do của thước ngắn dao động nhanh, âm phát ra cao.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021