Hãy so sánh biên độ dao động của điểm giữa sợi dây đàn (điểm M) trong hai trường hợp vẽ ở hình 12.3.

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 36 - SGK vật lí 7

Hãy so sánh biên độ dao động của điểm giữa sợi dây đàn (điểm M) trong hai trường hợp vẽ ở hình 12.3.

Bài làm:

Dựa vào hình 12.3 ta thấy biên độ dao động của điểm M ở bên trên lớn hơn biên độ dao động của hình dưới.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021