Bố trí thí nghiệm như hình 1.2a,b (SGK). Mảnh giấy trắng dán lên thành màu đen bên trong một hộp kín. Trường hợp nào dưới đây ta nhìn thấy mảnh giấy trắng:

  • 1 Đánh giá

Câu 2. (Trang 4 SGK lí 7) Bố trí thí nghiệm như hình 1.2a,b (SGK). Mảnh giấy trắng dán lên thành màu đen bên trong một hộp kín. Trường hợp nào dưới đây ta nhìn thấy mảnh giấy trắng:

a) Đèn sáng (hình 1.2a)

b) Đèn tắt (hình 1.2b)

Vì sao lại nhìn thấy ?

Bài làm:

Ta nhìn thấy mảng giấy trắng trong trường hợp đèn sáng. Do mắt ta nhận được ánh sáng từ mảnh giấy truyền đến.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021