Khi máy thu thanh phát ra âm to, âm nhỏ thì bên độ dao động của màng loa khác nhau như thế nào ?

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 36 - SGK vật lí 7

Khi máy thu thanh phát ra âm to, âm nhỏ thì bên độ dao động của màng loa khác nhau như thế nào ?

Bài làm:

Khi máy thu thanh phát ra âm to thì bên độ dao động của màng loa lớn còn khi máy thu thanh phát ra âm nhỏ thì biên độ của màng loa nhỏ.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lý 7