Định luật truyền của ánh sáng:

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 25 - SGK vật lí 7

Định luật truyền của ánh sáng:

Trong môi trường... và...., ánh sáng truyền đi theo...

Bài làm:

Trong môi trường trong suốtđồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021