Giải câu 8 bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện sgk Vật lí 7 trang 62

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Câu 8: Trang 62 Sgk Vật lí lớp 7

Dòng điện không gây ra tác dụng nhiệt trong các dụng cụ nào dưới đây khi chúng hoạt động bình thường ?

A. Bóng đèn bút thử điện;

B. Đèn điôt phát quang;

C. Quạt điện;

D. Đồng hồ dùng pin;

E. Không có trường hợp nào;

Bài làm:

Dòng điện đi qua mọi vật dẫn thông thường, đều làm cho vật dẫn nóng lên

Chọn đáp án E

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lý 7