Khi nói to trong phòng rất lớn thì nghe được tiếng vang. Nhưng nói to như vậy trong phòng nhỏ thì lại không nghe thấy tiếng vang.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 40 - SGK vật lí 7

Khi nói to trong phòng rất lớn thì nghe được tiếng vang. Nhưng nói to như vậy trong phòng nhỏ thì lại không nghe thấy tiếng vang.

a) Trong phòng nào có âm phản xạ?

b) Hãy tính khoảng cách ngắn nhất từ người nói đến bức tường để nghe được tiếng vang. Biết vận tốc trong không khí là 340m/s.

Bài làm:

a) Cả hai phòng lớn và nhỏ đều có âm phản xạ. Nhưng chỉ phòng lớn ta mới nghe được âm phản xạ nhờ có tiếng vang, còn phòng nhỏ thì ta nghe được âm phản xạ và âm phát ra gần như cùng một lúc do tốc độ truyền âm thanh trong không khí là 340m/s.

b) Một người sẽ nghe thấy tiếng vang khi âm phản xạ lại cách âm phát ra ít nhất là1/15 giây.

Vậy khoảng cách ngắn nhất từ người nói đến bức tường để nghe được tiếng vang là:

  • 54 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021