Đáp án câu 1 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 8) Vật lý 7

  • 1 Đánh giá

Câu 1:

a) Thế nào là vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện? Cho ví dụ

b) Vì sao các ổ lấy điện trong nhà thường làm bằng nhựa mà không làm bằng nhôm?

Bài làm:

a) Vật liệu dẫn điện là vật liệu cho dòng điện đi qua. Ví dụ: Đồng, vàng, sắt, ...

Vật liệu cách điện là vật liệu không cho dòng điện chạy qua. Ví dụ: Gỗ khô, cao su, nhựa,....

b) Nhựa là vật liệu không dẫn điện còn nhôm là vật liệu dẫn điện. Các ổ lấy điện trong nhà thường làm bằng nhựa để đảm bảo an toàn khi sử dụng.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021