Giải vật lí 7: Bài tập 6 trang 87 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 6: trang 87 - sgk vật lí 7

Có năm nguồn điện loại 1,5V ; 3V ; 6V ; 9V ; 12V và hai bóng đèn giống nhau đều ghi 3V. Cần mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào một trong năm nguồn điện trên. Dùng nguồn điện nào là phù hợp nhất ? Vì sao ?

Bài làm:

Dùng nguồn điện 6V là phù hợp nhất.

Vì khi mắc nối tiếp hai bóng đèn thì hiệu điện thế tổng cộng trong mạch bằng tổng các hiệu điện thế của hai bóng đèn và bằng 6V. Do vậy dùng nguồn điện 6V là hợp nhất.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021