Đưa một tấm bìa dùng làm màn chắn ra sau gương để kiểm tra dự đoán ?

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 15 SGK lí 7)

Đưa một tấm bìa dùng làm màn chắn ra sau gương để kiểm tra dự đoán ?

Bài làm:

Ta thấy ảnh của viên phấn trên gương không hứng được trên màn chắn.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021