Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền trực tiếp đến mắt ta theo ống thẳng hay ống cong?

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 6 SGK lí 7)

Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền trực tiếp đến mắt ta theo ống thẳng hay ống cong?

Bài làm:

Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền trực tiếp đến mắt ta theo đường ống thẳng.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021