Giải bài 25 vật lí 7: Hiệu điện thế

  • 1 Đánh giá

Hiệu điện thế là gì ? Để trả lời các câu hỏi này, KhoaHoc xin chia sẻ bài Hiệu điện thế thuộc chương trình SGK lớp 7. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời câu hỏi một cách chi tiết, đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Kiến thức trọng tâm
  • Hướng dẫn giải bài tập SGK

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

  • Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế.
  • Đơn vi đo hiệu điện thế là vôn (V). Hiệu điện thế được đo bằng vôn kế.
  • Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện là giá trị của hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 69 - sgk vật lí 7

Trên mỗi nguồn điện có ghi giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch. Hãy ghi các giá trị này cho các nguồn điện dưới đây:

Pin tròn: ..............V;

Acquy của xe máy:.................V;

Giữa hai lỗ của ổ lấy điện trong nhà:..............V.

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 69 - sgk vật lí 7

Tìm hiểu vôn kế

1. Trên mặt vôn kế có ghi chữ V. Hãy nhận biết kí hiệu này ở các vôn kế trong hình 25.2a, b.

2. Trong các vôn kế ở hình 25.2, vôn kế nào dùng kim, vôn kế nào hiện số?

3. Hãy ghi đầy đủ vào bảng 1.

Vôn kếGHĐĐCNN

Hình 25.2a

Hình 25.2b

.........V

.........V

........V

........V

4. Ở các chốt hối dây của vôn kế có ghi dấu gì? (xem hình 25.3).

5. Hãy nhận biết chổt điều chỉnh kim của vôn kế mà nhóm em có.

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 70 - sgk vật lí 7

Từ bảng 2, so sánh số vôn ghi trên vỏ pin với số chỉ của vôn kế và rút ra kết luận

Nguồn điệnSố vôn ghi trên vỏ pinSố chỉ của vôn kế

Pin 1

Pin 2

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Bài tập 4: trang 70 - sgk vật lí 7

Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:

a) 2,5V = .....mV;

b) 6kV = .....V;

c) 110V = .....kV;

d) 1200mV = .....V.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 5: trang 70 - sgk vật lí 7

Giải vật lí 7: Bài tập 5 trang 70 sgk

Quan sát mặt số của một dụng cụ đo điện được vẽ trên hình 25.4 và cho biết:

a) Dụng cụ này có tên gọi là gì ? Kí hiệu nào trên dụng cụ cho biết điều đó ?

b) Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của dụng cụ.

c) Kim của dụng cụ ở vị trí (1) chỉ giá trị bao nhiêu ?

d) Kim của dụng cụ ở vị trí (2) chỉ giá trị bao nhiêu ?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 6: trang 71 - sgk vật lí 7

Có 3 nguồn điện với số vôn ghi trên vỏ lần lượt là:

a) 1,5V; b) 6V; c) 12V.

và có ba vôn kế với giới hạn đo lần lượt là:

1) 20V; 2) 5V; 3) 10V.

Hãy cho biết dùng vôn kế nào là phù hợp nhất để đo hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi nguồn điện đã cho.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm vật lí 7 bài 25: Hiệu điện thế


  • 16 lượt xem
Chủ đề liên quan