Đáp án câu 2 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 4) Vật lý 7

  • 1 Đánh giá

Câu 2:

a, Thế nào là chất cách điện? Vật liệu cách điện? Cho ví dụ.

b, Tại sao vào những ngày hanh khô, khi chải tóc bằng lược nhựa nhiều sợi tóc bị lược nhựa hút kéo thẳng ra?

Bài làm:

a, Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua.

Chất cách điện gọi là vật liệu cách điện khi được dùng để làm các vật bộ phận cách điện.

Ví dụ: Nhựa, nước cất, cao su,....

b, Khi ta chải tóc bằng lược nhựa, lược nhựa và tóc cọ sát vào nhau, cả lược nhựa và tóc đều bị nhiễm điện. Do đó tóc bị lược nhựa hút kéo thẳng ra.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021