Có hai điểm sáng S1, S2 đặt trước gương phẳng như hình 9.1.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 26 - SGK vật lí 7

Có hai điểm sáng S1, S2 đặt trước gương phẳng như hình 9.1.

Bài 9: Tổng kết chương I : Quang học

a) Hãy vẽ ảnh của mỗi điểm tạo bởi gương.

b) Vẽ hai chùm tia tới lớn nhất xuất phát từ S1, S2 và 2 chùm tia phản xạ tương ứng trên gương.

c) Để mắt trong vùng nào sẽ nhìn thấy đồng thời ảnh của cả hai điểm sáng trong gương ? Gạch chéo vùng đó.

Bài làm:

a) Khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương => Ta vẽ được ảnh S1' và S2'.

b) Nối từ ảnh S1' đến điểm giao giữa tia tới và gương ta được tia phản xạ, tương tự ta được hình vẽ sau:

Bài 9: Tổng kết chương I : Quang học

c) Để mắt trong vùng giữa hai tia phản xạ của S1 và S2 (được bôi đậm) chính là vùng nhìn thấy.

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021