Giải câu 8 bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện sgk Vật lí 7 trang 65

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 65 Sgk Vật lí lớp 7

Dòng điện không có tác dụng nào dưới đây ?

A. Làm tê liệt thần kinh;

B. Làm quay kim nam châm;

C. Làm nóng dây dẫn;

D. Hút các vụn giấy.

Bài làm:

Dòng diện không có tác dụng hút các vụn giấy

Chọn đáp án D

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021