Từ những dữ liệu thu thập trên, hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 35 - SGK vật lí 7

Từ những dữ liệu thu thập trên, hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

Đầu thước lệch khỏi vị trí cân bằng càng............., biên độ dao động càng......, âm phát ra càng...........

Bài làm:

Đầu thước lệch khỏi vị trí cân bằng càng nhiều (ít), biên độ dao động càng lớn (nhỏ), âm phát ra càng to (nhỏ).

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021