Một người đứng trước ba cái gương (gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm), cách các gương một khoảng bằng nhau.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 26 - SGK vật lí 7

Một người đứng trước ba cái gương (gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm), cách các gương một khoảng bằng nhau. Người đó quan sát ảnh ảo của mình trong ba gương sẽ thấy chúng có tính chất gì giống nhau, khác nhau ?

Bài làm:

Giống nhau là cả ba ảnh đều là ảnh ảo. Khác nhau ở: gương phẳng có ảnh có kích thước bằng vật, gương cầu lõm có kích thước lớn hơn gương phẳng, gương cầu lồi có kích thước nhỏ hơn vật.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021