Giải bài 20 vật lí 7: Chất dẫn điện và chất cách điện Dòng điện trong kim loại

  • 1 Đánh giá

Chất dẫn điện, chất cách điện là gì ? Dòng điện trong kim loại có tính chất như thế nào ? Để trả lời các câu hỏi này, KhoaHoc xin chia sẻ bài Chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện trong kim loại thuộc chương trình SGK lớp 7. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời câu hỏi một cách chi tiết, đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập SGK

A. LÝ THUYẾT

  • Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua. Chất dẫn điện gọi là vật liễu dẫn điện khi được dùng để làm các vật hay các bộ phận dẫn điện.
  • Chất cách điện là chất không cho dòng điện chạy qua. Chất cách điện gọi là vật liệu cách điện khi được dùng để làm các vật hay các bộ phận cách điện.
  • Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 55 Sgk Vật lí lớp 7

Hãy quan sát hình 20.1 hoặc các vật liệu thật tương ứng và cho biết chúng gồm:

1. Các bộ phận dẫn điện là........

2. Các bộ phận cách điện là..........

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 56 Sgk Vật lí lớp 7

Hãy kể tên ba vật liệu thường dùng để làm vật dẫn điện và ba vật liệu thường dùng để làm vật cách điện

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 56 Sgk Vật lí lớp 7

Hãy nêu một số trường hợp chứng tỏ rằng không khí ở điều kiện bình thường là chất cách điện.

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 56 Sgk Vật lí lớp 7

Hãy nhớ lại xem trong nguyên tử, hạt nào mang điện tích dương, hạt nào mang điện tích âm.

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 56 Sgk Vật lí lớp 7

Hình 20.3 là mô hình đơn giản của một đoạn dây kim loại. Hãy nhận biết trong mô hình này - sgk Vật lí 7 trang 56

Hình 20.3 là mô hình đơn giản của một đoạn dây kim loại

Hãy nhận biết trong mô hình này:

- Kí hiệu nào biểu diễn các electron tự do ?

- Kí hiệu nào biểu diễn phần còn lại của nguyên tử. Chúng mang điện tích gì ? Vì sao ?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 56 Sgk Vật lí lớp 7

Hãy cho biết các electron tự do bị cực nào của pin đẩy, bị cực nào của pin hút.

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Câu 7: Trang 57 Sgk Vật lí lớp 7

Vật nào dưới đây là vật dẫn điện ?

A. Thanh gỗ khô

B. Một đoạn ruột bút chì

C. Một đoạn dây nhựa

D. Thanh thủy tinh

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: Trang 57 Sgk Vật lí lớp 7

Trong các dụng cụ và thiết bị điện thường dùng, vật liệu cách điện được sử dụng nhiều nhất là:

A. Sứ C. Nhựa

B. Thủy tinh D. Cao su

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9: Trang 57 Sgk Vật lí lớp 7

Trong vật nào dưới đây không có các electron tự do ?

A. Một đoạn dây thép;

B. Một đoạn dây đồng;

C. Một đoạn dây nhựa;

D. Một đoạn dây nhôm.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm vật lí 7 bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện Dòng điện trong kim loại


  • 46 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021