Trắc nghiệm vật lí 7 bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện Dòng điện trong kim loại

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 20 vật lí 7: Chất dẫn điện và chất cách điện Dòng điện trong kim loại Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Chất dẫn điện là chất……..dòng điện đi qua, chất cách điện là chất………….dòng điện đi qua

 • A. Không cho, không cho
 • B. Cho, không cho
 • C. Cho, cho
 • D. Không cho, cho

Câu 2: Chọn câu sai

 • A. Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua
 • B. Vật liệu dẫn điện là chất cách điện
 • C. Bộ phận dẫn điện làm bằng chất dẫn điện
 • D. Bộ phận dẫn điện làm bằng vật liệu dẫn điện

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng: Vật liệu nào sau đây là chất dẫn điện?

 • A. Gỗ
 • B. Thủy tinh
 • C. Nhựa
 • D. Kim loại

Câu 4: Chọn câu trả lời đúng: Vật liệu nào sau đây là chất cách điện?

 • A. Gỗ
 • B. Đồng
 • C. Sắt
 • D. Nhôm

Câu 5: Chọn câu đúng nhất

 • A. Kim loại là chất dẫn điện
 • B. Kim loại được cấu tạo từ các nguyên tử
 • C. Trong kim loại luôn tồn tại các điện tử tự do
 • D. Cả ba câu trên đều đúng

Câu 6: Chọn câu phát biểu đúng: Trong kim loại, các electron được gọi là electron tự do là:

 • A. Các electron hoát ra khỏi kim loại và chuyển động tự do
 • B. Các electron thoát ra khỏi nguyên tử kim loại và chuyển động tự do trong toàn khối kim loại
 • C. Các electron chuyển động tự do trong nguyên tử kim loại
 • D. A, B, C đều đúng

Câu 7: Chọn câu phát biểu sai

 • A. Trong kim loại tồn tại các ion dương
 • B. Trong kim loại tồn tại các ion âm
 • C. Trong kim loại có chứa các điện tử tự do
 • D. Kim loại được cấu tạo từ các nguyên tử

Câu 8: Chọn câu trả lời đúng:Trong một đoạn dây điện, phần nào của dây là chất dẫn điện:

 • A. Phần vỏ nhựa của dây
 • B. Phần đầu của đoạn dây
 • C. Phần cuối của đoạn dây
 • D. Phần lõi của dây

Câu 9: Chọn câu trả lời đúng:Hiện nay, trong các thiết bị điện dùng trong gia đình, chất cách điện được dùng nhiều nhất là loại vật liệu nào?

 • A. Gỗ
 • B. Sứ
 • C. Nhựa
 • D. Cao su

Câu 10: Chọn câu giải thích đúng:Người ta dùng dây nhựa để bọc lõi đồng trong sợi dây điện là để:

 • A. Cách điện
 • B. Dẫn điện
 • C. Bảo vệ lõi đồng không bị đứt
 • D. Cả A và C đều đúng

Câu 11: Chọn câu sắp xếp các chất theo khả năng dẫn điện tốt tăng dần

 • A. Nước thường dùng, đồng, thủy ngân
 • B. Nước thường dùng, than chì, vàng
 • C. Thủy ngân, các dung dịch muối, sắt
 • D. Bạc, các dung dịch axit, than chì

Câu 12: Chọn câu sắp xếp các chất theo khả năng cách điện tốt tăng dần

 • A. Không khí, nhựa, sứ
 • B. Nước cất, thủy tinh, chất dẻo
 • C. Cao su, gỗ khô, chất sứ
 • D. Không khí, thủy tinh, nhựa

Câu 13: Chọn câu giải thích đúng:Vì sao các lõi dây điện thường làm bằng đồng:

 • A. Vì đồng dễ kéo sợi, dễ uốn và dễ dát mỏng
 • B. Vì đồng dẫn điện tốt
 • C. Vì đồng là vật liệu khá phổ biến giá không quá mắc so với vật liệu dẫn điện tốt khác
 • D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 14: Chọn câu trả lời đúng.Khi sửa điện trong nhà, ba Lan thường đứng trên ghế gỗ hoặc ghế nhựa. Làm như vậy để:

 • A. Không tiếp xúc với mặt đất
 • B. Tránh bị điện giật
 • C. Không cho dòng điện đi qua người
 • D. Cả ba câu đều đúng

Câu 15: Chọn câu trả lời đúng: Quan sát hình 9.1 và cho biết bộ phận dẫn điện là:

 • A. Dây tóc, dây trục,hai đầu dây đèn, lõi dây, chốt cắm
 • B. Dây tóc, dây trục, trụ thủy inh, hai đầu dây đèn, lõi dây, chốt cắm
 • C. Dây tóc, dây trục, trụ thủy tinh, hai đầu dây đèn, lõi dây, vỏ dây, chốt cắm
 • D. Dây tóc, dây trục, trụ thủy tinh, hai đầu dây đèn, lõi dây, vỏ dây, chốt cắm, vỏ nhựa của phích cắm

Câu 16: Chọn câu trả lời đúng

Quan sát hình 9.1 và cho biết bộ phận cách điện là

:

 • A. Dây tóc, dây trục, trụ thủy tinh, hai đầu dây đèn, lõi dây, vỏ dây, chốt cắm, vỏ nhựa của phích cắm
 • B. Trụ thủy tinh, thủy tinh đen, đui đèn, vỏ dây, vỏ nhựa của phích cắm
 • C. Trụ thủy tinh, hai đầu dây đèn, lõi dây, vỏ dây, chốt cắm, vỏ nhựa của phích cắm
 • D. Trụ thủy tinh, lõi dây, vỏ dây, chốt cắm, vỏ nhựa của phích cắm
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 20 vật lí 7: Chất dẫn điện và chất cách điện Dòng điện trong kim loại


 • 109 lượt xem