Trắc nghiệm vật lí 7 chương 2: Âm học (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm vật lí 7 chương 2: Âm học (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Âm thanh được tạo ra nhờ

 • A. Nhiệt
 • B. Điện
 • C. Ánh sáng
 • D. Dao động

Câu 2: Khi bác bảo vệ gõ trống, tai ta nghe thấy tiếng trống. Vật nào phát ra âm đó?

 • A. Tay bác bảo vệ gõ trống
 • B. Dùi trống
 • C. Mặt trống
 • D. Không khí xung quanh trông

Câu 3: Trong các trường hợp dưới đây, vật phát ra âm thanh khi nào?

 • A. Khi kéo căng vật
 • B. Khi uốn cong vật
 • C. Khi nén vật
 • D. Khi làm vật dao động

Câu 4: Thông thường, tai người có thể nghe được âm có tần số trong khoảng từ :

 • A. 20Hz đến 20000Hz
 • B. Dưới 20Hz
 • C. Lớn hơn 20000Hz
 • D. 200Hz đến 20000Hz

Câu 5: Có 4 li nước (dạng li cao) giống nhau, được đổ nước vào với các mực nước khác nhau. Dùng thìa gõ vào thành li, ta nghe thấy âm thanh khác nhau phát ra

 • A. Li có mức nước càng cao âm thanh phát ra càng to
 • B. Li có mức nước càng thấp phát ra âm thanh càng to
 • C. Li có mức nước càng cao phát ra âm thanh càng cao
 • D. Li có mức nước càng cao phát ra âm thanh càng trầm

Câu 6: Một vật dao động phát ra âm có tần số 50Hz. Thời gian để vật thực hiện được 200 dao động là

 • A. 2,5s
 • B. 4s
 • C. 5s
 • D. 0,25s

Câu 7: Khi truyền đi xa, đại lượng nào sau đây của âm đã thay đổi ?

 • A. Biên độ và tần số dao động của âm
 • B. tần số dao động của âm
 • C. Vận tốc truyền âm
 • D. Biên độ dao động của âm

Câu 8: Ngưỡng đau có thể làm điếc tai là:

 • A. 60 dB
 • B. 100 dB
 • C. 130 dB
 • D. 150 dB

Câu 9: Dùng búa cao su gõ nhẹ vào một âm thoa thì nghe được âm do âm thoa dao động và phát ra âm thanh. Hãy chọn câu kết luận đúng sau:

 • A. Gõ càng mạnh âm thanh phát ra càng to.
 • B. Gõ càng nhiều âm thanh phát ra càng to.
 • C. Gõ càng mạnh âm thanh phát ra càng cao.
 • D. Âm thanh phát ra càng to khi âm thoa càng lớn.

Câu 10: Tại sao ta thường nhìn thấy chớp trước khi nghe thấy tiếng sét?

 • A. Vì tia chớp có trước tiếng sét
 • B. Vì ta nhìn tia chớp theo đường thẳng
 • C. Vì mắt nhìn nhanh hơn tai nghe
 • D. Vì vận tốc truyền âm trong không khí chậm hơn vận tốc ánh sáng

Câu 11: Cho vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s và trong nước là 1500 m/s. Vận tốc truyền âm trong thanh nhôm ở cùng điều kiện nhiệt độ có thể nhận giá trị nào sau đây?

 • A. 340 m/s
 • B. 170 m/s
 • C. 6420 m/s
 • D. 1500 m/s

Câu 12: Khi lặn xuống hồ, một người thợ lặn nghe được tiếng chuông sau 1/20 giây kể từ khi nó reo. Biết đồng hồ cũng được đặt chìm trong nước, hỏi khoảng cách giữa nó và người thợ lặn lúc này là bao nhiêu?

 • A. 35 m
 • B. 17 m
 • C. 75 m
 • D. 305 m

Câu 13: Hiện tượng phản xạ âm không được ứng dụng trong những trường hợp nào dưới đây?

 • A. Trồng cây xung quanh bệnh viện.
 • B. Xác định độ sâu của biển
 • C. Làm đồ chơi “điện thoại dây”
 • D. Làm tường phủ dạ, nhung.

Câu 14: Người ta thường dùng sự phản xạ của siêu âm để xác định độ sâu của biển. Giả sử tàu phát ra siêu âm và thu được âm phản xạ của nó từ đáy biển sau 1 giây. Tính gần đúng độ sâu của đáy biển, biết vận tốc truyền siêu âm trong nước là 1500 m/s.

 • A. 1500 m
 • B. 750 m
 • C. 500 m
 • D. 1000 m

Câu 15: Để chống tiếng ồn giao thông nơi bệnh viện, trường học bằng cách tác động vào nguồn âm là?

 • A. Trồng nhiều cây xanh xung quanh
 • B. Treo biển báo cấm bóp còi
 • C. Xây phòng có cửa kính
 • D. Xây dựng bệnh viện, trường học cách xa đường giao thông

Câu 16: Khi người làm việc trong điều kiện ô nhiễm tiếng ồn thì phải bảo vệ bằng cách:

 • A. bịt lỗ tai để giảm tiếng ồn
 • B. thay động cơ của máy nổ
 • C. tránh xa vị trí gây tiếng ồn
 • D. gắn hệ thống giảm âm vào ống xả

Câu 17: Một vật thực hiện dao động với tần số 20 Hz. Hỏi trong 2 phút vật thực hiện bao nhiêu dao động?

 • A. 20 dao động
 • B. 40 dao động
 • C. 1200 dao động
 • D. 2400 dao động

Câu 18: Một vật dao động phát ra âm có tần số 50Hz và một vật khác dao động phát ra âm có tần số 70 Hz. Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • A. Vật phát ra âm có tần số 70 Hz dao động nhanh hơn.
 • B. Vật phát ra âm có tần số 50 Hz có âm nhỏ hơn.
 • C. Vật phát ra âm có tần số 70 Hz có âm to hơn.
 • D. Vật phát ra âm có tần số 50 Hz bổng hơn.

Câu 19: Trường hợp nào ta không nghe được tiếng vang khi âm phản xạ đến sau âm trực tiếp là:

 • A. 1/15 giây
 • B. Nhỏ hơn 1/15 giây
 • C. Lớn hơn 1/15 giây
 • D. 1/14 giây

Câu 20: Một người gõ một nhát búa vào đường sắt cách đó 1056 m, một người khác áp tai vào đường sắt thì nghe thấy hai tiếng gõ cách nhau 3s. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là v1 = 330 m/s thì tốc độ truyền âm v2 trong đường sắt là bao nhiêu?

 • A. 6100 m/s
 • B. 621 m/s
 • C. 5280 m/s
 • D. 1700 m/s
Xem đáp án
 • 29 lượt xem