Giải câu 8 bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện sgk Vật lí 7 trang 57

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 57 Sgk Vật lí lớp 7

Trong các dụng cụ và thiết bị điện thường dùng, vật liệu cách điện được sử dụng nhiều nhất là:

A. Sứ C. Nhựa

B. Thủy tinh D. Cao su

Bài làm:

Trong các dụng cụ và thiết bị điện thường dùng, vật liệu cách điện được sử dụng nhiều nhất là nhựa

Chọn đáp án C

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021