Vật lý 7: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 4)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lý 7 (Phần 4). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1:

Hầu hết các bóng đèn, quạt điện và các dụng cụ điện được sử dụng trong các gia đình đều có ghi 220V. Hỏi:

a) Khi các dụng cụ này hoạt động bình thường thì hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi dụng cụ là bao nhiêu?

b) Các dụng cụ này được mắc nối tiếp hay song song ở mạng điện gia đình biết rằng hiệu điện thế của mạng điện này là 220V.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2:

a, Thế nào là chất cách điện? Vật liệu cách điện? Cho ví dụ.

b, Tại sao vào những ngày hanh khô, khi chải tóc bằng lược nhựa nhiều sợi tóc bị lược nhựa hút kéo thẳng ra?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3:

Đổi đơn vị của các câu sau:

a) 132mA = ..... A

b) 0,625A = .....mA

c) 4,3V = .....mV

d) 5,1KV = ..... V

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4:

Cho mạch điện như hình vẽ:

Đáp án câu 4 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 4) Vật lý 7

Biết ampe kế chỉ 0,15A, ampe kế $A_{2}$ chỉ 0,3A.

a) Hỏi hai bóng đèn mắc với nhau như thế nào?

b) Xác định chốt dương (+), âm (-) của ampe kế trên hình vẽ và chiều dòng điện chạy trong mạch.

c) Tìm số chỉ của ampe kế A.

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021