Hãy bố trí thí nghiệm để kiểm tra xem khi không dùng ống thì ánh sáng có truyền đi theo đường thẳng hay không?

  • 1 Đánh giá

Câu 2. (Trang 6 SGK lí 7)

Hãy bố trí thí nghiệm để kiểm tra xem khi không dùng ống thì ánh sáng có truyền đi theo đường thẳng hay không?

Đặt ba tấm bìa đục lỗ (hình 2.2 SGK) sao cho mắt nhìn thấy dây tóc bóng đèn pin đang sáng qua cả ba lỗ A, B, C

Kiểm tra xem ba lỗ A, B, C trên ba tấm bìa và bóng đèn có nằm trên cùng một đường thẳng không?

Bài làm:

Cách kiểm tra để biết ba lỗ cùng một đường thẳng không: dùng các vật thẳng và dài như que thẳng, sợi chỉ kéo căng,.. xuyên qua lỗ, nếu xuyên được chứng tỏ ba lỗ A, B, C thẳng hàng.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021