Giải câu 3 bài 16: Tổng kết chương 2: Âm học sgk Vật lí 7 trang 46

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 46 Sgk Vật lí lớp 7

a) Dao động của các sợi dây đàn khác nhau như thế nào khi phát ra tiếng to và tiếng nhỏ ?

b) Dao động của các sợi dây đàn khác nhau như thế nào khi phát ra âm cao và âm thấp ?

Bài làm:

a) Khi phát ra tiếng to, các sợi dây đàn dao động mạnh

Khi phát ra tiếng nhỏ, các sợi dây đàn dao động yếu.

b) Khi phát ra âm cao, các sợi dây đàn dao động nhanh

Khi phát ra âm thấp, các sợi dây đàn dao động chậm

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021