Giải câu 6 bài 19: Dòng điện Nguồn điện sgk Vật lí 7 trang 54

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 54 Sgk Vật lí lớp 7

Ở nhiều xe đạp có một bộ phận là nguồn điện gọi là đinamô tạo ra dòng điện để thắp sáng đèn. Hãy cho biết làm thế nào để nguồn điện này thắp sáng đèn.

Bài làm:

Trong đinamô có bánh răng, có thể quay được khi xe chuyển động, tạo ra dòng điện, dây điện nối từ đinamô với đèn xe, do đó đèn xe sáng

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021