Hãy vận dụng tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng để vẽ ảnh của một mũi tên đặt trước một gương phẳng như hình 5.5 (SGK).

  • 1 Đánh giá

Câu 5. (Trang 17 SGK lí 7)

Hãy vận dụng tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng để vẽ ảnh của một mũi tên đặt trước một gương phẳng như hình 5.5 (SGK).

Bài làm:

Dựa vào tính chất: khảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh đến gương phẳng.

=>Ta vẽ đước B' là ảnh của B qua gương, A' là ảnh của A qua gương, sau đó nói A' với B' ta được A'B' là ảnh của AB qua gương.

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021