Vật lý 7: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 7)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lý 7 (Phần 7). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1:

a) Dòng điện là gì? Nêu các tác dụng của dòng điện.

b) Cách đánh cá bằng điện dựa trên tác dụng nào của dòng điện? Hoạt động đánh bắt cá này có những hiểm họa gì đối với môi trường?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2:

Sơ đồ mạch điện là gì? Hãy cho biết Ampe kế ở sơ đồ dưới đây mắc đúng hay sai? Vì sao?

Đáp án câu 2 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 7) Vật lý 7

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3:

Hãy đổi các đơn vị sau:

a) 350mA = ......A

b) 25mV = .......V

c) 18kV = .......V

d) 40A = ......mA

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4:

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:

Đáp án câu 4 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 7) Vật lý 7

Vôn kế chỉ 4,5V; Ampe kế A chỉ 0,7A; ampe kế A1 chỉ 0,26A.

a) Hai đèn Đ1 và Đ2 mắc kiểu gì với nhau?

b) Xác định số chỉ của ampe kế A2

c) Xác định hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ1 và Đ2

d) Nếu đèn Đ1 bị hỏng thì ampe kế A chỉ 0,44A. Xác định số chỉ của ampe kế A1 và A2

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021