Hãy chỉ ra trên hình 3.4(SGK) Mặt Trăng ở vị trí nào thì người đứng ở điểm A trên Trái Đất thấy trăng sáng, thấy có nguyệt thực?

  • 1 Đánh giá

Câu 4. (Trang 10 SGK lí 7)

Hãy chỉ ra trên hình 3.4(SGK) Mặt Trăng ở vị trí nào thì người đứng ở điểm A trên Trái Đất thấy trăng sáng, thấy có nguyệt thực?

Bài làm:

Khi Mặt Trăng ở vị trí 2 và 3 thì người đứng ở A thấy trăng sáng.

Khi Mặt Trăng ở vị trí thứ 1 thì người đứng ở A thấy có nguyệt thực.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021