Đáp án câu 4 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 8) Vật lý 7

  • 1 Đánh giá

Câu 4:

a) Vẽ sơ đồ mạch điện gồm: Bộ nguồn 2 quả pin, một khóa K, một bóng đèn, dây nối.

b) Giả sử đóng khóa K để bóng đèn sáng. Hãy xác định chiều dòng điện chạy trong mạch điện trên.

c) Nếu đóng khóa K mà đèn không sáng thì theo em có thể do những nguyên nhân nào?

Bài làm:

a) Sơ đồ mạch điện:

Đáp án câu 4 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 8) Vật lý 7

b) Chiều mạch điện như hình phần a)

c) Có thể do những nguyên nhân:

- Bóng đèn bị hỏng dây tóc

- Do dây dẫn bị đứt

- Do hết pin

- Do mối nối, chốt cắm bị hỏng không có tiếp xúc điện.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lý 7