Âm truyền đến tai qua những môi trường nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 38 - SGK vật lí 7

Âm truyền đến tai qua những môi trường nào?

Bài làm:

Sau các thí nghiệm, ta thấy âm truyền đến tai qua chất khí, chất lỏng, chất rắn.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021