Em đã từng nghe thấy được tiếng vang ở đâu? Vì sao em nghe được tiếng vang đó ?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 40 - SGK vật lí 7

Em đã từng nghe thấy được tiếng vang ở đâu? Vì sao em nghe được tiếng vang đó ?

Bài làm:

Em đã nghe được tiếng vang:

  • Khi nói vào giếng sâu, do khi nói âm thanh truyển đáy giếng rồi phản xạ lại.
  • Khi nói trong hang động, do khi nói âm thanh truyền đến đá trong hang động rồi phản xạ lại.
  • Khi nói trong phòng rộng, do khi nói âm thanh truyền đến cuối phòng gặp tường rồi phản xạ lại.
  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021