Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh gì ? Độ lớn của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến gương thế nào so với độ lớn của vật và khoảng cách từ vật đến gương ?

  • 1 Đánh giá

Bài 5: Trang 25 - SGK vật lí 7

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh gì ? Độ lớn của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến gương thế nào so với độ lớn của vật và khoảng cách từ vật đến gương ?

Bài làm:

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo, có độ lớn bằng vật và khoảng cách từ vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh đến gương.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021