Âm thoa có dao động không? Hãy tìm cách kiểm tra xem khi phát ra âm thì âm thoa có dao động không ?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 29 - SGK vật lí 7

Âm thoa có dao động không? Hãy tìm cách kiểm tra xem khi phát ra âm thì âm thoa có dao động không ?

Bài làm:

Âm thoa có dao động. Ta có thể kiểm tra bằng cách giữ chặt âm thoa sẽ không thấy âm thoa đao động nữa.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021