Giải vật lí 7: Bài tập 4 trang 86 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 4: trang 86 - sgk vật lí 7

Giải vật lí 7: Bài tập 4 trang 86 sgk

Trong các sơ đồ mạch điện hình 30.2, sơ đồ nào có mũi tên chỉ đúng chiều quy ước của dòng điện ?

Bài làm:

Chiều dòng điện đi từ cực dương sang cực âm của nguồn điện

Vậy sơ đồ 30.2c có mũi tên chỉ đúng chiều quy ước của dòng điện

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021