Vật lý 7: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 9)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lý 7 (Đề 9). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1:

a) Dòng điện là gì? Dòng điện trong kim loại là gì?

b) Em hãy nêu các quy tắc an toàn khi sử dụng điện.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2:

Chọn từ và cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống:

a) Các vật mang điện tích ........... thì đẩy nhau, mang điện tích .......... thì hút nhau.

b) Nguyên tử gồm ......... mang điện tích dương và các electron mang điện tích ......... chuyển động quanh hạt nhân.

c) Chiều quy ước của dòng điện là chiều từ ............ qua dây dẫn và các thiết bị điện tới .......... của nguồn điện.

d) Dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn làm dây tóc bóng đèn nóng tới ........... và ..............

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3:

a) Nguồn điện đóng vai trò như thế nào trong mạch điện? Có mấy loại nguồn điện ta thường gặp trong thực tế?

b) Vì sao kìm sửa chữa điện phải có cán bọc cao su hay nhựa?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4:

Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ: ampe kế A1 chỉ 1,2A; ampe kế A2 chỉ 3A; số chỉ của vôn kế là 20V. Hãy cho biết:

Đáp án câu 4 đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 9) Vật lý 7

a) Dấu (+) và dấu (-) cho hai chốt của các ampe kế và vôn kế (ghi trong sơ đồ).

b) Số chỉ của ampe kế A là bao nhiêu? Hiệu điện thế khi đó giữa hai cực của nguồn điện là bao nhiêu?

c) Khi công tắc k mở, số chỉ của ampe kế và vôn kế là bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021