Đáp án câu 2 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 9) Vật lý 7

  • 1 Đánh giá

Câu 2:

Chọn từ và cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống:

a) Các vật mang điện tích ........... thì đẩy nhau, mang điện tích .......... thì hút nhau.

b) Nguyên tử gồm ......... mang điện tích dương và các electron mang điện tích ......... chuyển động quanh hạt nhân.

c) Chiều quy ước của dòng điện là chiều từ ............ qua dây dẫn và các thiết bị điện tới .......... của nguồn điện.

d) Dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn làm dây tóc bóng đèn nóng tới ........... và ..............

Bài làm:

a) Các vật mang điện tích cùng loại thì đẩy nhau, mang điện tích khác loại thì hút nhau.

b) Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và các electron mang điện tích âm chuyển động quanh hạt nhân.

c) Chiều quy ước của dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện.

d) Dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn làm dây tóc bóng đèn nóng tới nhiệt độ caophát sáng.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lý 7