Xem hình 20.4 và so sánh chiều quy ước của dòng điện với chiều dịch chuyển có hướng của các electron tự do trong dây dẫn kim loại. sgk Vật lí 7 trang 59

  • 1 Đánh giá

Trang 59 Sgk Vật lí lớp 7

Xem hình 20.4 và so sánh chiều quy ước của dòng điện với chiều dịch chuyển có hướng của các electron tự do trong dây dẫn kim loại.

Bài làm:

Xem hình 20.4 và so sánh chiều quy ước của dòng điện với chiều dịch chuyển có hướng của các electron tự do trong dây dẫn kim loại. - sgk Vật lí 7 trang 59

Nhìn vào hình 20.4, ta thấy các electron tự do dịch chuyển từ cực dương (+) sang cực âm (-) của pin

Như vậy dòng điện và các electron tự do trong dây dẫn kim loại có chiều dịch chuyển giống nhau (Đều từ cực dương sang cực âm)

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lý 7