Trên hình 4.4 (SGK) vẽ một tia tới SI chiếu lên một gương phẳng M.

  • 1 Đánh giá

Câu 4. (Trang 14 SGK lí 7)

Trên hình 4.4 (SGK) vẽ một tia tới SI chiếu lên một gương phẳng M.

a) Vẽ tia phản xạ.

b) Giữ nguyên tia tới SI, muốn thu được một tia phản xạ có hướng thẳng đứng từ dưới lên trên thì phải đặt gương như thế nào ? Vẽ hình ?

bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Bài làm:

a) Cách vẽ tia phản xạ:

  • Bước 1: Dựng pháp tuyến IN của gương.
  • Bước 2: Vẽ tia IR sao cho góc NIR bằng góc SIN.

b) Cách đắt gương sao cho tia phản xạ hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới.

  • Bước 1: Vẽ tia phản xạ IR có hưởng thẳng đứng từ trên xuống dưới
  • Bước 2: Vẽ đường phân giác của góc SIR . Đường phân giác IN này chính là pháp tuyến của gương.
  • Bước 3: Vẽ mặt gương vuông góc với IN.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021