Hãy cho biết các electron tự do bị cực nào của pin đẩy, bị cực nào của pin hút. sgk Vật lí 7 trang 56

  • 1 Đánh giá

Trang 56 Sgk Vật lí lớp 7

Hãy cho biết các electron tự do bị cực nào của pin đẩy, bị cực nào của pin hút.

Bài làm:

Các electron tự do bị cực âm đẩy, bị cực dương hút do các electron mang điện tích âm

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021