Em hãy kể tên một số nguồn âm?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 28 - SGK vật lí 7

Em hãy kể tên một số nguồn âm?

Bài làm:

Một số nguồn âm như:

Nhạc cụ: đàn , sáo, trống,...

Thiết bị: ti vi, điện thoại,...

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021