Hãy lắng nghe âm phát ra và điền từ thích hợp trong khung vào chỗ trống: "cao, thấp, nhanh, chậm"

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 32 - SGK vật lí 7

Hãy lắng nghe âm phát ra và điền từ thích hợp trong khung vào chỗ trống:

"cao, thấp, nhanh, chậm"

Khi đĩa quay chậm, góc miếng bìa dao động.........,âm phát ra............

Khi đĩa quay nhanh, góc miếng bìa dao động......, âm phát ra.......

Bài làm:

Khi đĩa quay chậm, góc miếng bìa dao động chậm , âm phát ra thấp.

Khi đĩa quay nhanh, góc miếng bìa dao động nhanh, âm phát ra cao.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021