Hãy ước lượng độ to của tiếng ồn trên sân trường giờ ra chơi nằm trong khoảng nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 36 - SGK vật lí 7

Hãy ước lượng độ to của tiếng ồn trên sân trường giờ ra chơi nằm trong khoảng nào?

Bài làm:

Độ to của tiếng ồn trên sân trường giờ ra chơi nằm trong khoảng từ 50 dB đến 70 dB.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021