Quan sát các cầu chì trong hình 29.4 hoặc các cầu chì thật. Hãy cho biết ý nghĩa số ampe ghi trên mỗi cầu chì. sgk vật lí 7 trang 83

  • 1 Đánh giá

Trang 83 - sgk vật lí 7

Quan sát các cầu chì trong hình 29.4 hoặc các cầu chì thật. Hãy cho biết ý nghĩa số ampe ghi trên mỗi cầu chì.

Bài làm:

Số ampe ghi trên mỗi cầu chì cho biết mức cường độ dòng điện cực đại mà cầu chì chịu được, nếu như cường độ dòng điện trong mạch cao hơn số ampe ghi trên cầu chì thì cầu chì sẽ bị đứt, gây hiện tượng đoản mạch

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021