Hãy quan sát và nêu đặc điểm của mỗi loại chùm sáng. "giao nhau, không giao nhau, loe rộng ra"

  • 1 Đánh giá

Câu 3. (Trang 7 SGK lí 7)

Hãy quan sát và nêu đặc điểm của mỗi loại chùm sáng.

"giao nhau, không giao nhau, loe rộng ra"

a) Chùm sáng song song gồm các tia sáng.....trên đường truyền của chúng.

b) Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng .... trên đường truyền của chúng.

c) Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng.... trên đường truyền của chúng.

Bài làm:

a) Chùm sáng song song gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.

b) Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.

c) Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021