Hãy nhớ lại xem trong nguyên tử, hạt nào mang điện tích dương, hạt nào mang điện tích âm. sgk Vật lí 7 trang 56

  • 1 Đánh giá

Trang 56 Sgk Vật lí lớp 7

Hãy nhớ lại xem trong nguyên tử, hạt nào mang điện tích dương, hạt nào mang điện tích âm.

Bài làm:

Trong nguyên tử, hạt nhân mang điện tích dương, các hạt electron mang điện tích âm

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021