Hình nào trong các hình 15.1, 15.2, 15.3 thể hiện tiếng ồn tới mức ô nhiễm tiếng ồn ? Vì sao em biết ?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 43 - SGK vật lí 7

Hình nào trong các hình 15.1, 15.2, 15.3 thể hiện tiếng ồn tới mức ô nhiễm tiếng ồn ? Vì sao em biết ?

Bài làm:

Trong hình 15.2 SGK: Ta thấy tiếng ồn máy khoan to, gây ảnh hưởng đến việc gọi điện thoại và gây điếc tai người thợ khoan.

Trong hình 15.3 SGK: Ta thấy tiếng ồn từ buổi họp chợ, gây ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh trong lớp.

=>Kết luận: Tiếng ồn gây ô nhiễm là tiếng ồn to và kéo dài làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và sinh hoạt của con người.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021