Hiện tượng phản xạ âm được ứng dụng trong những trường hợp nào dưới đây?

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 42 - SGK vật lí 7

Hiện tượng phản xạ âm được ứng dụng trong những trường hợp nào dưới đây?

a) Trồng cây xung quanh bệnh viện.

b) Xác định độ sâu của biển

c) Làm đồ chơi “điện thoại dây”

d) Làm tường phủ dạ, nhung.

Bài làm:

Hiện tượng phản xạ âm được ứng dụng trong:

a) Trồng cây xung quanh bệnh viện: cây sẽ phản xạ lại âm từ xe cộ, tiếng ồn giúp bênh viện yên tĩnh, không bị ô nhiễm tiếng ồn.

b) Xác định độ sâu của biển: dựa vào sóng siêu âm phát ra và nhận được sóng phản xạ lại từ đó tính được độ sâu của đáy biển.

d) Làm tường phủ dạ, nhung: những chất xốp, mềm hấp thụ âm tốt (phản xạ âm kém ) nên dùng để cách âm.

  • 74 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021