Giải câu 1 bài 16: Tổng kết chương 2: Âm học sgk Vật lí 7 trang 46

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập phần vận dụng

Câu 1: Trang 46 Sgk Vật lí lớp 7

Hãy chỉ ra bộ phận dao động phát ra âm trong những nhạc cụ sau: đàn ghi ta, kèn lá, sáo, trống.

Bài làm:

Đàn ghi ta: Bộ phận dao động phát ra âm là dây đàn

Kèn lá: Bộ phận dao động phát ra âm là lá

Sáo: Bộ phận dao động phát ra âm là cột không khí trong sáo

Trống: Bộ phận dao động phát ra âm là mặt trống

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021