Hãy bố trí một thí nghiệm để so sánh ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm với ảnh của cùng vật đó tạo bởi gương phẳng.

  • 1 Đánh giá

Câu 2. (Trang 22 SGK lí 7)

Hãy bố trí một thí nghiệm để so sánh ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm với ảnh của cùng vật đó tạo bởi gương phẳng. Mô tả cách bố trí thí nghiệm. Nêu kết quả so sánh.

Bài làm:

Ta bố trí thí nghiệm để só sánh ảnh của vật tạo bởi gương cầu lõm và gương phẳng như sau:

  • Bước 1: Chọn 2 cây nến giống nhau và một gương cầu lồi và một gương cầu lõm.
  • Bước 2: Đặt mỗi cây nến trước mỗi gương sao cho khoảng cách từ mỗi cây nến đến mỗi gương là bằng nhau.
  • Bước 3: Quan sát ảnh trong mỗi gương và so sánh.

Kết quả: ảnh của gương cầu lõm lớn hơn ảnh của gương phẳng.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021