Giải vật lí 7: Bài tập 6 trang 71 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 6: trang 71 - sgk vật lí 7

Có 3 nguồn điện với số vôn ghi trên vỏ lần lượt là:

a) 1,5V; b) 6V; c) 12V.

và có ba vôn kế với giới hạn đo lần lượt là:

1) 20V; 2) 5V; 3) 10V.

Hãy cho biết dùng vôn kế nào là phù hợp nhất để đo hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi nguồn điện đã cho.

Bài làm:

a) Với nguồn điện 1,5 V ta dùng vôn kế 5V

b) Với nguồn điện 6V ta dùng vôn kế 10V

c) với nguồn điện 12V ta dùng vôn kế 20V

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lý 7